Lucie Řeháková

Advokát

+420 774 508 474


Mgr. Lucie Řeháková čerpá při poskytování právních služeb ze znalostí, jež nabyla při studiu na Právnické fakultě Masarykovy Univerzity v Brně, kde v roce 2012 získala magisterský titul.

Následně působila jako exekutorská a advokátní koncipientka.

Po úspěšném složení advokátních zkoušek se stala advokátkou a členkou České advokátní komory. V současné době Lucie vykonává svou praxi ve všech oblastech práva, přičemž se specializuje na občanské právo, vymáhání pohledávek vč. exekucí, právo nemovitostí, rodinné právo, pracovní právo a správní právo. Hovoří anglicky.

Spokojenost klienta je pro mě na prvním místě.